Hiển thị các bài đăng có nhãn hợp đồng vận chuyển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hợp đồng vận chuyển. Hiển thị tất cả bài đăng

Hợp đồng vận chuyển là gì?


1.1. Khái niệm

hop-dong-van-chuyen-la-giVận chuyển hàng hóa là loại dịch vụ trong đó các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.
Read more…
BACK TO TOP